ماقالىنى تېلېفوندا ئېچىش
APP چۈشۈرۈش
تېخىمۇ كۆپ قايتۇرۇش كىرىش

خەن تيەنيۈ ئەرلەر 1500 مېتىر ئارىلىقتا تېيىلىش تۈرىدە سەككىزىنچى بولدى

خەن تيەنيۈ ئەرلەر 1500 مېتىر ئارىلىقتا تېيىلىش تۈرىدە سەككىزىنچى بولدى

شىنخۇا تورى خەۋىرى: 2018-يىللىق پيوڭچاڭ قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ قىسقا ئارىلىققا تېز تېيىلىش ئەرلەر 1500 مېتىر تۈرىنىڭ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى 10-فېۋرال كورېيە جياڭلىن مۇز ئۈستى تەنھەرىكەت مەيدانىدا ئۆتكۈزۈلدى، مۇسابىقىدە ئېلىمىز ماھىرى خەن تيەنيۈ سەككىزىنچى بولدى.

                                                                                  « تەڭرىتاغ تورى » 
  • تەڭرىتاغ تورى
  • 2018-02-13
  • ھەمبەھىرلەش
    ساقلىۋېلىش
    پاش قىلىش